ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,300 บาท : หมดเขต 1 กรกฎาคม 2564

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ซึ่งจัดการประกวดโดย สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในหัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“ โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,300 บาท และทุนส่วนลดค่าเทอมประจำปี 2564 จำนวน 100,000 บาท มูลค่ารวม 115,300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
  • นักเรียนระดับชั้น ปวช. / ปวส. ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3
  • นักเรียนระดับชั้น ปวช. / ปวส. ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

กำหนดส่งผลงาน
รับสมัครและส่งผลงาน วันนี้ – 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ประกาศผลการประกวด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทาง Facebok : การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM : SPUKK

สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM : SPUKK

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ดังนั้น น้อง ๆ นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดภาพและการออกแบบ ไม่ควรพลาดการส่งผลงานออกแบบสติกเกอร์ไลน์เข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

สำหรับการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเข้าประกวด ได้มีการกำหนดให้ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น ซึ่งมีโปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน เช่น Adobe photoshop และ Adobe Illustrator เป็นต้น ดังนั้นน้อง ๆ ท่านใดยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวส์โหลดโปรแกรมมาทดลองใช้งานได้ฟรี 7 วัน ที่เว็บ Adobe.com


ที่มาข้อมูลและภาพ : Facebok : การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM : SPUKK
บทความ : thaiartnews.com