ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ” 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่” เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 9 ทศวรรษ บุญรอดบริวเวอรี่

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / LOGO DESIGN CONTEST

9 ทศวรรษ บุญรอดบริวเวอรี่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ที่จะมาถึงใน ปี พ.ศ. 2566 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่

กำหนดส่งผลงาน

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
  • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด – บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข – ผู้สนใจเข้าประกวดต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งเข้ามาพร้อมผลงานโลโก้ ในรูปแบบนามสกุล .JPG .AI .PSD หรือ .PDF ให้อยู่ในพื้นหลังสีขาว ขนาดเท่า A4 โดยไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และส่งเข้ามาที่ logocontest@boonrawd90.com
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด ไม่เกิน 3 ผลงานต่อท่าน
  • *รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านในแบบฟอร์มการสมัคร

ประกาศผล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง www.boonrawd90.com
และ Facebook Page : Singha Corporation

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ชิ้นงาน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ชิ้นงานละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวส์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.boonrawd90.com