ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วิศวกรสังคม” โดย สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏ หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรทางสังคม

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วิศวกรสังคม” โดย สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏ ซึ่งผู้ส่งงานประกวดในครั้งนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเท่านั้น เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่จำกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษา

กำหนดส่งผลงาน

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการประกวด

  • ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง

ศึกษารายละเอียดทั้งหมด

ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ไม่ควรพลาดการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชันฝีมือและความคิดสร้างสรรค์