ประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมมะกอก” ครั้งที่ 7 โดย สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ : หมดเขต 31 กรกฏาคม 2564

รางวัลช่อมะกอก ครั้งที่ 7

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวงานประกวดที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมมะกอก” ครั้งที่ 7 โดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งงานประกวดครั้งนี้ เป็นประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

รายละเอียดการส่งผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

การประกวดประเภทสุนทรพจน์
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
– ส่งประเภทบุคคล ได้เพียงคนละ 1 ผลงานเท่านั้น
รางวัลมีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

การประกวดประเภทบทกวี
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่ากับระดับการศึกษาข้างต้น
– ส่งประเภทบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
รางวัลมีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

การประกวดประเภทภาพถ่าย
– นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
– ส่งประเภทบุคคล คนละไม่เกิน 3 ภาพ
รางวัลมีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 074 – 289463 (คุณนิวดี สาหีม)
โครงการประกวดสื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
Email : olivebranch.ips@gmail.com
www.peacestudies.psu.ac.th


รายละเอียดงานประกวดทั้งหมด


ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเตรียมสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ซึ่ง thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งงานเข้าประกวดทุกท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมมะกอก” ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้


ข้อมูลและภาพ : https://www.facebook.com/olivebranchips/
เรียบเรียง : thaiartnews.com