ประกวดวาดภาพ 2564

ประกวดวาดภาพ 2564

thaiartnews.com ได้รวบรวมข่าวประกวดวาดภาพในประเทศไทยจากหน่วยงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มารวมไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังค้นหาข่าวประกวดวาดภาพ ปี 2564

ในปี พ.ศ.2564 ได้มีการจัดประกวดวาดภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ดังนั้นท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เช่น ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา จึงไม่ควรพลาดการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลในงานการประกวดวาดภาพ และยังเป็นการแสดงความสามารถทางศิลปะของตนเองผ่านเวทีการประกวดต่าง ๆ

ทำไมจึงควรประกวดวาดภาพ

สำหรับท่านที่ทำงานด้านศิลปะ หรืองานวาดภาพอย่างจริงจัง เราแนะนำให้ท่านวาดภาพเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในงานประกวดต่าง ๆ ที่หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ จัดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ เพราะการวาดภาพส่งประกวดมีข้อดี คือ

  • เป็นการวาดภาพอย่างจริงจัง เพราะเราต้องวาดภาพให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อส่งเข้าประกวดในงานต่าง ๆ
  • เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในบางครั้งงานประกวดวาดภาพจะมีการกำหนดหัวข้อภาพ เพื่อให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งท่านต้องใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการวาดภาพให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนดมากที่สุด เพื่อส่งภาพเข้าประกวด
  • เป็นการแสดงความสามารถทางศิลปะวาดภาพ เวทีการประกวดวาดภาพ เป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกของนักวาดภาพหรือศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวด
  • สร้างรายได้และได้แสดงผลงานศิลปะ สำหรับท่านที่ส่งผลงานประกวดวาดภาพและได้รับรางวัล ท่านก็จะมีรายได้ ซึ่งในแต่ละเวทีการประกวดวาดภาพในขณะนี้มีเงินรางวัลที่สูงมาก และสำหรับท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกผลงานเข้าแสดง ท่านก็จะได้แสดงผลงานภาพวาดของท่านในนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งบางครั้งผลงานของท่านอาจจะจำหน่ายได้
  • สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง มีศิลปินมืออาชีพจำนวนมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองจากการส่งภาพเข้าประกวด หากท่านเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพบ่อย ๆ ท่านจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทำงานศิลปะทั่วไปและนักสะสมผลงานศิลปะ ตลอดจนได้ออกสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อมีงานการประกวดวาดภาพจากหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ และท่านมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน ท่านไม่ควรพลาดการส่งงานวาดภาพเข้าร่วมประกวด

เราหวังว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการค้นหาข่าวประกวดวาดภาพ ตลอดปี พ.ศ .2564 จากศิลปิน ครู อาจารย์ นักศึกษา และท่านที่สนใจศิลปะทุกท่าน ซึ่ง thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพตลอดปี 2564 ทุกท่าน