ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร ?” หมดเขต 31 กรกฎาคม 2564

โครงการ My best mom ครั้งที่ 2

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 หัวข้อ ” แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร ? “ ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลรางวัล
วันที่ 12 สิงหาคม 2564

กติกาประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2
1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?
2. ส่งผลงานประกวดมาที่บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น
3. ผลงานที่ส่งประกวดเข้ามา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทจะทำการเก็บผลงานทุกชิ้นอย่างทรงคุณค่า
4. ขนาดกระดาษ A4-A2
5. เขียนชื่อจริง-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา แนบมาด้านกับผลงาน (เช่น เด็กชายสกาย พอเพียง อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

เงินรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ รางวัลรวม 45,000 บาท
โดยโครงการมีการจัดลำดับการให้รางวัลเป็นช่วงดังนี้
1. ระดับอนุบาล​​​​ตั้งแต่ 0-5 ปี
– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร​
– รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร ​
– รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

2. ระดับประถมศึกษา​​​ตั้งแต่ 6-12 ปี
– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
​- รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

3. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​ตั้งแต่ 13-18 ปี
– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร
​- รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

สามารถส่งผลงานได้ที่

ฝ่ายบริหารโครงการ ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook page : https://www.facebook.com/skymednewgen.th