ประกวดวาดภาพระบายสีและภาพถ่าย หัวข้อ “ธรรมชาติรอบกายผ่อนคลายจากโควิด” หมดเขต 1 กรกฎาคม 2564

ประกวดระบายสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพวาดและภาพถ่ายเข้าประกวดใน หัวข้อ “ธรรมชาติรอบกายผ่อนคลายจากโควิด” โดยแบ่งผลงานส่งเข้าประกวด 2 ประเภท คือ

1. ประกวดวาดภาพระบายสี – ระดับประถมศึกษา
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร ( ไม่รวมกรอบ ) โดยใช้เทคนิค สีน้ำ สีโปสเตอร์ และสีอะครีลิก เท่านั้น
2. ประกวดภาพถ่าย – ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
– ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ( ไม่รับภาพถ่ายที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟน ) ความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
– ส่งไฟส์ภาพถ่ายต้นฉบับ โดยบันทึกลงแผ่น CD หรือ Flash Drive

กำหนดการ
ส่งผลงาน 20 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2564
ตัดสินผลงาน 2 กรกฆาคม 2564
ประกาศผลการตัดสิน 5 กรกฎาคม 2564
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ 12 กรกฎาคม 2564
นิทรรศการจัดแสดงผลงาน 12 กรกฎาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564

สถานที่ส่งผลงาน

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ.อัมรินทร์ บุพศิริ โทร. 089 -9940831
อ.จุรีรัตน์ โยธะคง โทร. 090-2501822

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ไม่ควรพลาดการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้


ที่มาภาพและข่าว : Facebook : ทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
บทความ : thaiartnews.com