ประกวดภาพระบายสีการ์ตูนดัง จากการ์ตูนคลับ โดย 3BB MONOMAX หมดเขต 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดภาพระบายสีการ์ตูน 3BB

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการ ประกวดภาพระบายสีการ์ตูนดัง จากการ์ตูนคลับ เป็นงานประกวดระบายสีดเสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษา มูลค่ารวม 22,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นโดย 3BB MONOMAX และ CARTOON CLUB 

รายละเอียดการประกวด

การประกวดผลงานจะแบ่งช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม

 • รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี
 • รุ่นอายุ 8-12 ปี

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1.ดาวน์โหลดภาพสำหรับระบายสีได้จากลิงก์  หรือไปรับภาพได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา ( สามารถเลือกภาพใดก็ได้ในการส่งเข้าประกวด โดย 1 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 ภาพ )

 1. ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้โปรแกรมตกแต่งภาพทุกรูปแบบ
 2. ระบุชื่อ , วันเดือนปีเกิด , อายุ ของน้อง ๆ ผู้เข้าประกวด และเบอร์ติดต่อของผู้ปกครอง พร้อมระบุรหัสลูกค้า 3BB ของผู้ปกครองลงในผลงาน [1 รหัสลูกค้า สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด แต่ชื่อผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ำกัน]
 3. ส่งผลงานมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ “บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ฝ่าย Marketing Technology (MarTech) ชั้น 22 เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120” โดยระบุหน้าซองว่า “ส่งภาพเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมภาพระบายสีการ์ตูนดัง จากการ์ตูนคลับ”

ระยะเวลากิจกรรม
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 – 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศผล
ประกาศผลผู้ที่ได้รางวัลผ่านทาง Facebook Page 3BB , MONOMAX , Cartoon Club ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.
รางวัลในการประกวด
รุ่นอายุละ 4 รางวัล รวมรางวัลทั้งหมด 8 รางวัล
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานการประกวดได้ 1 ภาพเท่านั้น
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นคนในสมาชิกครอบครัวที่ผู้ปกครองใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 3BB เท่านั้น
 3. ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุรหัสลูกค้า 3BB ของผู้ปกครองมาในผลงาน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าประกวด ( 1 รหัสลูกค้า 3BB สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด แต่ชื่อผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ำกัน)
 4. สามารถใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้โปรแกรมตกแต่งภาพทุกรูปแบบ
 5. สามารถรับภาพสำหรับระบายสีได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา หรือ ดาวน์โหลดภาพได้ที่ 
 6. การประกวดผลงานจะแบ่งช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี และ รุ่นอายุ 8-12 ปีโดยมีของรางวัลจำนวน 4 รางวัล/รุ่นอายุ
 7. รางวัลในการประกวด รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท , รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท , รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท , รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท (โดยรางวัลแบ่งตามรุ่นอายุ รุ่นอายุละ 4 รางวัล รวมทั้งหมดเป็น 8 รางวัล)
 8. การส่งภาพเพื่อเข้าร่วมประกวด ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ “บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ฝ่าย Marketing Technology (MarTech) ชั้น 22  เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120”  เท่านั้น โดยระบุหน้าซองว่า “ส่งภาพเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมภาพระบายสีการ์ตูนดัง จากการ์ตูนคลับ”
 9. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามระยะเวลากิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2564 – 20 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 10. การตัดสินผลงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 11. ประกาศผลผู้ที่ได้รางวัลผ่านทาง Facebook Page 3BB , MONOMAX , Cartoon Club ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.
 12. ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รางวัลเพื่อรับทราบและยืนยันสิทธิ์ ภายหลังจากการประกาศผลภายใน 7 วันทำการ
 13. เงื่อนไขกิจกรรมอาจจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 14. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ผู้เข้าประกวดตกลงยินยอมให้ลิขสิทธิ์และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา ในภาพระบายสีที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ ตกเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทมีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 16. 16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544

ดังนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็ก ๆ ท่านใด ที่บุตรหลานชอบระบายสีหรือชอบงานศิลปะ ท่านสามารถส่งเสริมให้พวกเขา ได้ส่งผลงานระบายสีเข้าประกวดในครั้งนี้ โดยท่านสามารถดาวส์โหลดภาพจากลิ้งค์ด้านบนและปริ้นส์ใส่กระดาษ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ระบายสี และส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทีมงาน thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้


ที่มาข้อมูลและภาพ : https://fiber.3bb.co.th/ และ https://www.facebook.com/3BBOfficialPage
เรียบเรียงข้อมูล : thaiartnews.com