ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ที่เรียกเราว่า “แจ๋ว” นั้น “เราแจ๋วจริง” โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ( homenet Thailand ) : หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

ประกวดภาพถ่าย 2564 โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล โดยส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Photo contest ในหัวข้อ “ที่เรียกเราว่า “แจ๋ว” นั้น “เราแจ๋วจริง” พร้อมกับคำอธิบายประกอบรูปภาพ ซึ่งเป็นการจัดงานประกวดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Homenet Thailand และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

เงินรางวัล

 1. ชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 2. รองชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
 3. รองอันดับสอง 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 4 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท
 5. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล มูลค่ากว่า 1,000 บาท

เงื่อนไข

 • ผู้มีสิทธิส่งรูปภาพเข้าประกวด เป็นผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รูปแบบไฟล์ภาพ .jpg เท่านั้น และความละเอียดขั้นต่ำ 1280 x 720 Pixel
 • ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ส่งได้ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ และแนวคิด ให้ครบถ้วน
 • ผู้เข้าร่วมสามารถส่งภาพถ่าย 1 คน 1 ภาพ
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ มีสิทธิ์นำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ทางเพจ My Fair and Happy Home หรือโทร 02 513 9242 ภายใน 10 วันนับจากวันประกาศ
 • การส่งมอบรางวัลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่งผลงานเข้าร่วมทาง google form เท่านั้น ลิ้งค์

รายละเอียดกิจกรรม
-เริ่มรับภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2564
-เริ่มกิจกรรมโหวตผลงานโดนใจ ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564
-ประกาศผลรางวัล วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่
สามารถส่ง Inbox ทางเพจ My Fair and Happy Home หรือติดต่อ 02 513 9242 (เวลาทำการ) ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศผล หากไม่ติดต่อจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล


ที่มาข้อมูลและภาพ : Facebook page : https://www.facebook.com/MyFairAndHappyHome
บทความ : thaiartnews.com