ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์ ประจำปี 2564 : หมดเขต 31 ก.ค. 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดภาพถ่ายมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดงานประกวดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ของการดำเนินชีวิตวีถีใหม่ที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในเรื่องราวเหล่านั้น ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ หัวใจวิทย์”

รายละเอียด

การจัดงานประกวดภาพถ่ายครั้งนี้แบ่งประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทยอดนิยม
  • รุ่นประชาชนทั่วไป
  • รุ่นเยาวชน (อายุ 12-18 ปี) 
 • ประเภทยอดเยี่ยม
  • รุ่นประชาชนทั่วไป
  • รุ่นเยาวชน (อายุ 12-18 ปี) 

กำหนดการ

 • ส่งผลงานเข้าประกวด : 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2564 (เวลา 16.00 น.)
 • โหวตผลงานประเภทยอดนิยม :  1 – 15 ส.ค. 2564 (เวลา 16.00 น.)
 • ประกาศผลการตัดสิน : ภายในวันที่ 20 ส.ค. 64 ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest 

รางวัลการประกวด

 • ประเภทผลงานยอดเยี่ยม
  • รุ่นประชาชน
   • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย (ถ้ามี) 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รุ่นเยาวชน
   • ชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • ชมเชย (ถ้ามี) 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ประเภทผลงานยอดนิยม
  • รุ่นประชาชน
   • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รุ่นเยาวชน
   • ชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท ร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษ (Special Award)
  • รุ่นประชาชน  (รวมทั้งประเภทยอดเยี่ยมและยอดนิยม)
   โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว              
  • รุ่นเยาวชน  (รวมทั้งประเภทยอดเยี่ยมและยอดนิยม)
   โดรน (Drone) DJT Tello EDU (89DJI001)  1 ตัว

หมายเหตุ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภทจะได้ร่วมแสดงในคลังภาพถ่ายและแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ อพวช. รวมทั้งจะได้รับการเผยแพร่ในบทความบนเว็บไซต์ หนังสือภาพ นิทรรศการภาพถ่าย หรือสื่อการเรียนรู้หรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ อพวช. จัดทำด้วย

ติดต่อสอบถาม
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1472 , 1474 หรือ www.nsm.or.th หรือ Facebook: NSMthailand หรือ Email: nsmphotocontest@nsm.or.th


อ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ลิงค์
http://contest.nsm.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=750


ที่มาภาพและข่าว : http://contest.nsm.or.th/
เรียบเรียงข้อมูล : thaiartnews.com