ประกวดผลงาน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 : หมดเขต 1 พฤศจิกายน 2564

ประกวด ลมหายใจไร้มลทิน 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

แบ่งการประกวด 4 ประเภท ได้แก่

  1. ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา”
  2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และ “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
  3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย”
  4. ประกวด VDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต “ชีวิตออนไลน์”


อ่านรายละเอียดการประกวดทั้งหมดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ : www.lomhaijai.org 

กำหนดส่งผลงาน : วันนี้ – 1 พฤศจิการยน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” โทร.0-2055-8444 ต่อ 318
E-Mail: lomhaijaimotorexpo@gmail.comที่มาภาพและข้อมูลข่าว : https://lomhaijai.org/