นิทรรศการ “บันทึกความงาม : Memo Fascination” โดย รวีพล ประดิษฐ

นิทรรศการ "บันทึกความงาม : Memo Fascination"

นิทรรศการ “บันทึกความงาม : Memo Fascination” 
ผลงานโดย รวีพล ประดิษฐ (Raweepon Pradit)
จัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
ณ People’s Gallery ห้อง P1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

แนวคิดการแสดงผลงาน

ความงามของการประดับตกแต่งตัวงานพุทธศิลป์ที่มีลักษณของประกายสีลวดลาย รูปทรง รายละเอียดต่าง ๆ ความระยิบระยับของการประดับตกแต่งที่มีคุณค่าของงานศิลปะประจำชาติไทย เป็นสุนทรียภาพ ความงามตระการตาในการประกอบตัวงานศิลปกรรมนั้นๆ ข้าพเจ้านำเสนอในมุมมองรูปทรงจังหวะลวดลาย สีสันที่ประทับใจ

ภาพผลงาน

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ – https://www.bacc.or.th/event/2792.html

แผนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร