นิทรรศการ ทรรศนศิลป์แห่งชีวิต โดย ดำรง วงศ์อุปราช : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : 20 เมษายน 2564 – 25 กรกฎาคม 2564

ทัศนศิลป์แห่งชีวิต โดย ดำรงค์ วงศ์อุปราช

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะมาแนะนำนิทรรศการศิลปะที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการศิลปะ ” ทรรศนศิลป์แห่งชีวิต ” โดย ดำรง วงศ์อุปราช ซึ่งจัดแสดงที่ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่  20 เมษายน 2564 – 25 กรกฎาคม 2564

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอตัวตนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 – 2545) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ผ่านผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์จำนวน 70 ชิ้น ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม สะท้อนจิตวิญญาณของศิลปินที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย เงียบสงบ และมีเสน่ห์อันน่าหลงใหล  

ที่มาภาพ : https://www.bacc.or.th/event/2796.html

สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ดังนั้นท่านที่ต้องการเข้าชมนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ สามารถเดินทางไปชมได้ภายในวันและเวลาทำการของหอศิลป์ และควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในขณะชมงานศิลปะ เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
Email : info@bacc.or.th


ข้อมูลและภาพ : https://www.bacc.or.th/event/2796.html
บทความ : thaiartnews.com