นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” จัดแสดงที่ SAC Gallery ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน พ.ศ.2564

The Place of Memories SAC GAllery

สวัสดีท่านที่ชื่นชอบงานศิลปะทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีนิทรรศการศิลปะมาแนะนำ คือ นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” เป็นผลงานโดยศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ ทิวไพร บัวลอย, ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์
.
ศิลปินทั้ง 3 ท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อใหม่ (New Media Art) โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการทำงาน เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนบนโลกดิจิทัลของตนเอง กลับไปหาชุดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และความทรงจำของศิลปิน สร้างตัวตนที่บิดเบี้ยว ขัดแย้งและไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวตนบนโลกกายภาพ จากแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การสรา้งสรรค์ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ ที่ศิลปินได้สร้างนิยามความทรงจำของตนผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย
.
จัดแสดง : ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน พ.ศ.2564
พิธีเปิด : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดแสดง : ณ บริเวณชั้น 3 เอส เอ ซี แกลเลอรี ( SAC Gallery )

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปชมนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงโรคโควิด 19 ระบาดในประเทศไทย กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในขณะชมงานศิลปะ

แผนที่ตั้ง SAC Gallery