นิทรรศการศิลปะออนไลน์ ” แสนแสบอาร์ต ” ครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์

นิทรรศการศิลปะออนไลน์ แสนแสบอาร์ต

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะออนไลน์มาฝากทุกท่าน ในงานนิทรรศการ ศิลปะออนไลน์ “แสนแสบอาร์ต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม )

สามารถเข้าชมนิทรรศการผ่านเว็บไซต์
www.areefoundation.com

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิการยน 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม – https://www.facebook.com/areeartfoundation/