นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564 ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : 17 พ.ค. 2564 – 18 ก.ค. 2564

ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะมาแนะนำนิทรรศการงานศิลปะที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดแสดงภายในหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2564

ภายในนิทรรศการครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมของแต่ละสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งจะคัดเลือกจากผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมกันทุกปี

ดังนั้น ท่านที่สนใจเดินทางเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ สามารเดินทางไปชมผลงานได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2564