นักวาดภาพ Painting Reproductions

Oil Painting Reproductions

สวัสดีทุก ๆ ท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะพาท่านไปรู้จักกับแนวทางการประกอบอาชีพด้วยการวาดภาพของจิตรกร คือ การวาดภาพคัดลอกผลงานต้นฉบับของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ หรือเรียกว่า Painting Reproductions เพื่อจำหน่าย ซึ่งภาพเขียนประเภทนี้จะเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป และ Gallery Art ต่าง ๆ ซึ่งจะนิยมว่าจ้างจิตรกร เพื่อวาดภาพคัดลอกผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อนำไปประดับตกแต่งสถานที่หรือจำหน่ายใน Gallery Art ต่าง ๆ

ผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน นิยมวาดภาพด้วยสีน้ำมัน ดังนั้นจิตรกรที่ทำงานด้าน Painting Reproductions เพื่อจำหน่าย จะเป็นจิตรกรที่ได้รับการฝึกฝนการวาดภาพด้วยสีน้ำมันโดยเฉพาะ และฝึกฝนการวาดภาพคัดลอกผลงานของศิลปินต่าง ๆ จากหนังสือ หรือรูปถ่าย จนสามารถวาดภาพได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด

ผลงานของศิลปินที่นิยมนำมา Painting Reproductions เพื่อจำหน่าย เช่น Gustav Klimt , Vincent Van Gogh , Leonardo Da Vinci เป็นต้น

ตลาดศิลปะ Painting Reproductions

ปัจจุบันผลงาน Painting Reproductions ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในต่างประเทศ มีเว็บไซต์เปิดให้บริการวาดภาพ Reproductions เป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการสั่งวาดภาพคัดลอกผลงานของศิลปินที่ต้องการ และชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์เหล่านี้จะให้บริการส่งผลงานถึงบ้านลูกค้าทั่วโลก

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Painting Reproductions ในต่างประเทศ

  • https://www.1st-art-gallery.com
  • https://www.handmadepiece.com
  • https://www.reproduction-gallery.com
  • https://www.oilpaintings.com
ปัจจุบันงาน Painting Reproductions ของจิตรกรในประเทศจีน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดยุโรป

Painting Reproductions ในประเทศไทย

ปัจจุบันจิตรกรในประเทศไทยที่ทำงานวาดภาพ Painting Reproductions สามารถพบได้ใน Gallery Art ในเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต พัทยา ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่สั่งวาดภาพเหล่านี้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่

ท่านใดที่ต้องการประกอบอาชีพวาดภาพ Painting Reproductions อย่างจริงจัง สามารถเริ่มฝึกฝนการวาดภาพคัดลอกผลงานศิลปินต่าง ๆ อย่างจริงจัง เมื่อมีความชำนาญในระดับหนึ่ง ท่านสามารถเริ่มรับวาดภาพแนว Painting Reproductions ได้ทันที

สามารถหาลูกค้าได้อย่างไร

แนะนำให้เผยแพร่ผลงานของท่าน ผ่าน Website / Facebook / youtube หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งช่องทางตลาดออนไลน์ จะทำให้ท่านมีลูกค้าสั่งวาดภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ท่านสามารถวาดภาพที่บ้านและส่งให้ลูกค้าได้ทั่วโลก ผ่านผู้ให้บริการส่งพัสดุต่าง ๆ

อาชีพนักวาดภาพ Painting Reproductions จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี สำหรับจิตรกรในปี 2021