จักรพันธุ์ โปษยกฤต

จักรพันธุ์ โปษยกฤต

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่ติดตาม thaiartnews.com ทุกท่าน วันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับศิลปินไทย คือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่น

จักรพันธุ์ โปษยกฤต หรือที่รู้จักกันในนาม อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายชุบ และนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้าศึกษา ต่อที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้งผลงานอื่นๆ ได้แก่ งานพุทธศิลป์ ประเภทจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ เช่น โบสถ์วัดตรีทศเทพวรวิหาร เป็นต้น และยังมีความชำนาญในการวาดภาพเหมือนบุคคลอีกด้วย ซึ่งเราจะพบเห็นผลงานวาดภาพเหมือนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ รวม 6 ครั้ง ดังนี้

พ.ศ. 2508ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 16
พ.ศ. 2510ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 17
พ.ศ. 2513ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 19
พ.ศ. 2514ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 20
พ.ศ. 2515ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21
พ.ศ. 2517ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22

ผลงานจิตรกรรมของ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้ถูกรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือรวบรวมผลงาน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจจำนวนหลายครั้ง ปัจจุบันหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่นักสะสมแสวงหามาครอบครอง