นวนิยาย ‘เดฟั่น’ ของคุณ ศิริวร แก้วกาญจน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ 10 มกราคม 2565 ได้มีการประกาศรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ Page Facebook : ทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ.2564 คือ คุณศิริวร แก้วกาญจน์ จากผลงานนวนิยาย เรื่อง ” เดฟั่น ” เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี

แถลงข่าวประกาศผลการตัดสิน รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

นวนิยายเรื่อง เดฟั่น
คุณศิริวร แก้วกาญจน์
ที่มาภาพ – Page Facebook สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริวร แก้วกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ.2564


ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : Page Facebook :สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย