ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย

ฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต”

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ ( 6 กรกฏาคม 2564 ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ. 2564

ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีลักษณะเป็นตัว มีหัว มีปาก มีส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย รายละเอียดมากจนเกินไป สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายลักษณะ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในราชการ


ฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” สามารถใช้งานกับโปรแกรมพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และโปรแกรมกราฟฟิคชื่อดัง คือ Photoshop ได้อย่างดี

ดังนั้น ท่านใดที่ทำงานเอกสารติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือทำงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่านสามารถเริ่มใช้ฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ได้ตั้งแต่บัดนี้

สามารถดาวส์โหลดฟอนต์ได้ที่ https://www.cra.ac.th/th/download_fonts