การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง : หมดเขต 9 กรกฎาคม 2564

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดวาดภาพมาฝากทุกท่าน คือ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ในระดับประถมศึกษา- มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
.
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
–  การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (การวาดภาพการ์ตูน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือประกอบ หรือไม่มี)
–  การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
–  การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–  การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.
สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดและการสมัครhttps://bit.ly/2SasA7a
.
สอบถามเพิ่มเติม :
กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1790-1791 (วีรวิชญ์, สรรภัค)
อีเมล veerawich.t@nsm.or.th
.