การประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในหัวข้อ “สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” หมดเขต 30 มิถุนายน 2564

ประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน"

ข่าวดีล่าสุด !!! สำหรับที่ท่านชื่นชอบศิลปะการถ่ายภาพ เมื่อจังหวัดสุโขทัยได้จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยผ่านสื่อภาพถ่าย โดยกลุ่มช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจํานวนมาก
 • เพื่อนําภาพที่ชนะการประกวดมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกจังหวัดสุโขทัย
 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย

ผู้สมัครส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ https://www.facebook.com/prdsukhothainews หรือติดต่อขอรับด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564
 • ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 กรกฏาคม 2564
 • การจัดแสดงนิทรรศการและพิธีมอบรางวัล ในเดือน สิงหาคม 2564

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล บาท 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล บาท 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 612286
 • www.facebook.com/prdsukhothainews

ดังนั้นท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดสุโขทัย หรือเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และชื่นชอบการถ่ายภาพ ไม่ควรพลาดการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเพื่อประชันฝีมือด้านการถ่ายภาพ ในหัวข้อ “สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน”  thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้


ที่มาข้อมูล : www.facebook.com/prdsukhothainews
เรียบเรียง : thaiartnews.com